มี 127 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Previous Next

ประวัติกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙ โดยแยกส่วนราชการ   และการบังคับบัญชาจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๘ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มาเป็น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  ตั้งที่ บ้านทุ่งเบี้ย ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จว.ชุมพร

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๑ ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ใช้พระนาม  "อาภากรเกียรติวงศ์" ซึ่งเป็นพระนามเดิมของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นนามค่าย

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ และทางหน่วยได้ยึดถือวันที่ ๒๘ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์" สืบมา

 

แผนที่ที่ตั้ง กก.ตชด.๔๑

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter