มี 156 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ 
Privacy Policy of (Organization / Website)

จัดทำเมื่อ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

-------------------------------------------------


           กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ดังนี้

 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ (หน่วยงาน/เว็บไซต์) ทาง เว็บไซต์จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเอาไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (Zip Code ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ ( Telephone Number) เป็นต้น

 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sing Up) เพื่อสมัครใช้สมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง (หน่วยงาน /เว็บไซต์) จะเก็บข้อมูลส่วนบุคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน / ความชอบ ( Preferences / Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

 3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้บริการของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  จึงต้องเก็บรวบรวมของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซด์ (Access Times) และเว็บไซด์ที่ผู้ให้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Address)

 4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว (Privacy Policy) ของเว็บไซต์นี้ เพื่อที่จะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการ ติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  เท่านั้น

 2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  ได้เก็บรวบรวม ไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

 3. ในกรณีที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ เป็นต้น   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ 

 

สิทธิในการการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก(หน่วยงาน/เว็บไซต์) ก็ได้โดยเพียงท่านกรอกข้อความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ทราบในหน้าเว็บไซด์ http://www.bpp41.go.th  

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑จึงกำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่นหมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น    กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวว่าด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่นจัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

 “คุกกี้” คือข้อมูลที่ (หน่วยงาน/เว็บไซต์) ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ให้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์  สามารถบันทึกหรือจดข้อมูลของผู้ใช้บริการเอาไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นหาผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

 หากท่านเลือกที่จะใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่าองเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรืเยี่ยมชม ทั้งนี้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกข้อมูลหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในเชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งล่วงให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ ละคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

 ที่อยู่  ๑  หมู่ ๘ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร    โทรศัพท์  ๐  ๗๗๖๔  ๑๕๐๗ 

 

 

 

------------------------------------------------------------

แผนที่ที่ตั้ง กก.ตชด.๔๑

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter