มี 131 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


Link เพื่อบันทึกข้อมูลออนไลน์ของงานแผนงานและงบประมาณ กก.ตชด.๔๑ 

 

เรื่อง

หน่วยที่ต้องรายงาน

วันเดือนปีที่ต้องรายงาน

ธกวส. - กง. , ร้อย ตชด.๔๑๑ - ๔๑๓ ก่อน ๓ ก.พ.๖๖
ร้อย ตชด.๔๑๔ - ๔๑๗ ก่อน ๕ ก.พ.๖๖
จอส.,กร. , ร้อย ตชด.๔๑๒ , ร้อย ตชด.๔๑๔ - ๔๑๗ ภายในวันสิ้นเดือน
     

 

แผนที่ที่ตั้ง กก.ตชด.๔๑

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter