มี 112 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Search

Category: ข้อมูลการร้องทุกข์-ร้องเรียน
Downloads: หน้าที่ 1 จาก 2
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits |
Downloads: 17
pdf0การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรีบยนร้องทุกข์ และมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประจำศูนย์
(0 votes)
Information
Created 19-04-2564
Changed 19-04-2564
Version
Size
System
Downloads 138
pdf1แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
(0 votes)
Information
Created 19-04-2564
Changed 19-04-2564
Version
Size
System
Downloads 134
pdf2แผนผังกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องราวร้องทุกข์
(0 votes)
Information
Created 08-11-2560
Changed 08-11-2560
Version
Size
System
Downloads 130
pdf3คำสั่งที่ ๑๕๑/๖๐ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(0 votes)
Information
Created 05-09-2560
Changed 05-09-2560
Version
Size
System
Downloads 122
pdf4คำสั่งที่ ๑๔๗/๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
(0 votes)
Information
Created 05-09-2560
Changed 05-09-2560
Version
Size
System
Downloads 106
pdf5คำสั่งที่ ๑๔๘/๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
(0 votes)
Information
Created 05-09-2560
Changed 05-09-2560
Version
Size
System
Downloads 120
pdf6คำสั่งที่ ๑๔๙/๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ
(0 votes)
Information
Created 05-09-2560
Changed 05-09-2560
Version
Size
System
Downloads 112
pdf7คำสั่งที่ ๑๖๗/๕๙ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กก.ตชด.๔๑
(0 votes)
Information
Created 15-12-2559
Changed 15-12-2559
Version
Size
System
Downloads 165
pdf8คำสั่งที่ ๑๔๑/๕๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กก.ตชด.๔๑
(0 votes)
Information
Created 15-12-2559
Changed 15-12-2559
Version
Size
System
Downloads 130
pdf9คำสั่งที่ ๑๒/๕๙ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติของงาน ธกวส.
(0 votes)
Information
Created 15-12-2559
Changed 15-12-2559
Version
Size
System
Downloads 146

แผนที่ที่ตั้ง กก.ตชด.๔๑

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter