กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 
You are here: Homeความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Rate this item
(0 votes)
ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยเพื่อเตรียมความมพร้อมของหน่วยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๒๕๕๘ นั้น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคาร สถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมฯ       ข้อมูลอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจตระเวนชายแดน       ภาษาอังกฤษในราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน   กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ ตชด.เมื่อเข้าสู่ AEC ยุทธศาสตรอาเซียน ตชด.๒๕๕๘   เพลงอาเซียน รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ตชด.เข้าสุ่อาเซียน   ข้อมูลถนนเลียบแนวชายแดนไทยทั่วประเทศ บทบาท ตชด.เมื่อเข้าสู่อาเซียน   ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน ป้ายอาเซียน - ตชด.            

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com