กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 
You are here: Home

พิธีรับ-มอบหน้าที่ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

Written by  06 February 2014
Rate this item
(0 votes)

เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้จัดให้มีพิธีรับ - มอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ของ ผกก.ตชด.๔๑ ระหว่าง พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง กับ พ.ต.ท.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

 

 

 

 

 

Yuttanan Phromdecha

หน่วยในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานสามารถติดต่อได้ที่ ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖ หรือ yuttanan41[at]gmail.com

Website: www.bpp41.go.th

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com