กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 
You are here: Home

ตรวจค้นเรือนจำจังหวัดหลังสวน Featured

Written by  27 December 2013
Rate this item
(0 votes)

เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้สนับสนุนเรือนจำจังหวัดหลังสวน เพื่อตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

 

 

 

 

 

Yuttanan Phromdecha

หน่วยในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานสามารถติดต่อได้ที่ ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖ หรือ yuttanan41[at]gmail.com

Website: www.bpp41.go.th

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com