You are here: Home

บช.ตชด.ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖

Written by  19 December 2013
Rate this item
(0 votes)

เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่นแจ้ง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคณะตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖ ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖ ณ กก.ตชด.๔๑ มี พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผู้กำักับการตำรวจตระเวนชาแดนที่ ๔๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuttanan Phromdecha

หน่วยในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานสามารถติดต่อได้ที่ ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖ หรือ yuttanan41[at]gmail.com

Website: www.bpp41.go.th

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com