การเตรียมความพร้อม AEC

Written by  17 กรกฎาคม 2556
Rate this item
(0 votes)

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยเพื่อเตรียมความมพร้อมของหน่วยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๒๕๕๘ นั้น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคาร สถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมฯ

 

 

 

ข้อมูลอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจตระเวนชายแดน
     

ภาษาอังกฤษในราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ ตชด.เมื่อเข้าสู่ AEC
ยุทธศาสตรอาเซียน ตชด.๒๕๕๘   เพลงอาเซียน
รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ตชด.เข้าสุ่อาเซียน   ข้อมูลถนนเลียบแนวชายแดนไทยทั่วประเทศ
บทบาท ตชด.เมื่อเข้าสู่อาเซียน   ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
ป้ายอาเซียน - ตชด.    
     

 

Yuttanan Phromdecha

หน่วยในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานสามารถติดต่อได้ที่ ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖ หรือ yuttanan41[at]gmail.com

Website: www.bpp41.go.th