ร้อย ตชด.๔๑๗

49D063188051-2กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๗ ตั้งที บ้านท่าคุย  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอบ้านเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับผิดชอบพื้นที่ ๑๒ อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภารกิจคือ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

ผู้บังคับหน่วย  พ.ต.ท.เชาวลิต  ฆังคะรัตน์

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates