ร้อย ตชด.๔๑๗

49D063188051-2กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๗ ตั้งที บ้านท่าคุย  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอบ้านเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับผิดชอบพื้นที่ ๑๒ อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภารกิจคือ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

ผู้บังคับหน่วย  พ.ต.ท.เชาวลิต  ฆังคะรัตน์

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com