ร้อย ตชด.๔๑๖

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๖ ตั้งที บ้านเขาพัง ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับผิดชอบพื้นที่ ๗ อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภารกิจคือ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

ผู้บังคับหน่วย  พ.ต.ท.จตุพงศ์ สมมัง

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates