กิจกรรมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๖

ร้อย ตชด.๔๑๖

                          

 1C98536D0A72-2

พ.ต.ท.วัฒนะ ศักดิ์เศรษฐ

ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๖

แฟนเพจ Facebook กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่416

ที่ตั้ง 416