ร้อย ตชด.๔๑๕

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ ตั้งที บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดระนองทั้งจังหวัด มีภารกิจคือ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วย ๐ ๗๗ ๘๘๐๘๐๒

 

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates