ร้อย ตชด.๔๑๔

414กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๔ ตั้งที บ้านยายไท ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งจังหวัด มีภารกิจคือ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วย 000000000

ผู้บังคับหน่วย พ.ต.ท.สุทัศพงษ์ อัมพวัน

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates