ร้อย ตชด.๔๑๔

414กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๔ ตั้งที บ้านยายไท ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งจังหวัด มีภารกิจคือ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วย 000000000

ผู้บังคับหน่วย พ.ต.ท.สุทัศพงษ์ อัมพวัน

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com