ร้อย ตชด.๔๑๓

ร้อย ตชด.๔๑๓

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๓ มีหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการรบให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ประกอบด้วยหมวด ค.๙๓ , หมวดรถยนต์หุ้มเกราะ วี ๑๕๐ , หมวดสุนัขสงคราม

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates