คุณอยู่ที่: Homeหน่วยในสังกัดฝ่ายสนับสนุนร้อย ตชด.๔๑๓

ร้อย ตชด.๔๑๓

ร้อย ตชด.๔๑๓

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๓ มีหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการรบให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ประกอบด้วยหมวด ค.๙๓ , หมวดรถยนต์หุ้มเกราะ วี ๑๕๐ , หมวดสุนัขสงคราม

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.