กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจค้น เก็บกู้ และทำลายวัตถุระเิบิด ในแผนงานถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือผู้แทนพระองค์  แผนงานการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าอาวุธปืนเถื่อน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด และการสนับสนุนหน่วยราชการต่าง ๆ มีการแบ่งหน่วยเป็น ๒ ฝ่าย คือ

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates