You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

แนวทางการจัดทำแผนปี 2559  ( บช.ตชด. ) แนวทางการจัดทำแผนปี 2559 ( บช.ตชด. )

hot!
Date added: 08/21/2015
Date modified: 08/21/2015
Filesize: 1.1 MB
Downloads: 358

แบบประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร. แบบประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

hot!
Date added: 04/21/2014
Date modified: 04/21/2014
Filesize: Empty
Downloads: 317
ให้แต่ละหน่วยประเมินตนเอง แล้วส่งผลการประเมินให้ กก.ฯ ใน 22 เม.ย.57

แบบฟอร์ม นักวิจัย บช.ตชด. แบบฟอร์ม นักวิจัย บช.ตชด.

Date added: 12/02/2020
Date modified: 12/02/2020
Filesize: 302.03 kB
Downloads: 60

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com