You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF ) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF )

hot!
Date added: 04/10/2020
Date modified: 04/10/2020
Filesize: 2.31 MB
Downloads: 105

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

hot!
Date added: 03/27/2020
Date modified: 03/27/2020
Filesize: 11.48 MB
Downloads: 102

คำสั่งกองร้อยควบคุมฝูงชน ( ๒๕๖๓ ) คำสั่งกองร้อยควบคุมฝูงชน ( ๒๕๖๓ )

Date added: 01/30/2020
Date modified: 01/30/2020
Filesize: 125 kB
Downloads: 91

คำสั่งชุดควบคุมฝูงชนประจำปี ๒๕๖๒ คำสั่งชุดควบคุมฝูงชนประจำปี ๒๕๖๒

Date added: 11/27/2019
Date modified: 11/27/2019
Filesize: 224.18 kB
Downloads: 81

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com