You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

hot!
Date added: 03/27/2020
Date modified: 03/27/2020
Filesize: 11.48 MB
Downloads: 149

นโยบาย ผบก.ตชด.ภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ นโยบาย ผบก.ตชด.ภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

hot!
Date added: 10/04/2019
Date modified: 10/04/2019
Filesize: 300.29 kB
Downloads: 157

นโยบายนายกรัฐมนตรีมอบให้ ตร. ปฏิบัติ นโยบายนายกรัฐมนตรีมอบให้ ตร. ปฏิบัติ

hot!
Date added: 08/09/2019
Date modified: 08/09/2019
Filesize: 3.55 MB
Downloads: 161

คำสั่งป้องกันปราบปรามยาเสพติดปี ๒๕๖๓ คำสั่งป้องกันปราบปรามยาเสพติดปี ๒๕๖๓

hot!
Date added: 01/16/2020
Date modified: 01/16/2020
Filesize: 318.15 kB
Downloads: 175

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com