You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]

คำสั่งชุดควบคุมฝูงชนประจำปี ๒๕๖๒ คำสั่งชุดควบคุมฝูงชนประจำปี ๒๕๖๒

hot!
Date added: 11/27/2019
Date modified: 11/27/2019
Filesize: 224.18 kB
Downloads: 105

คำสั่งกองร้อยควบคุมฝูงชน ( ๒๕๖๓ ) คำสั่งกองร้อยควบคุมฝูงชน ( ๒๕๖๓ )

hot!
Date added: 01/30/2020
Date modified: 01/30/2020
Filesize: 125 kB
Downloads: 115

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF ) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF )

hot!
Date added: 04/10/2020
Date modified: 04/10/2020
Filesize: 2.31 MB
Downloads: 137

นโยบายของ ผบช.ตชด.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นโยบายของ ผบช.ตชด.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

hot!
Date added: 11/21/2019
Date modified: 11/22/2019
Filesize: 1.68 MB
Downloads: 144

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com