You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

มอบนโบายงาน(ปป) พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก มอบนโบายงาน(ปป) พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก

Date added: 10/07/2020
Date modified: 10/07/2020
Filesize: 15.06 MB
Downloads: 40

มอบนโยบาย พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร มอบนโยบาย พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร

hot!
Date added: 10/07/2020
Date modified: 10/07/2020
Filesize: 3.74 MB
Downloads: 170

นโยบาย ผบช.ตชด.ประจำปี ๒๕๖๔ นโยบาย ผบช.ตชด.ประจำปี ๒๕๖๔

Date added: 11/18/2020
Date modified: 11/18/2020
Filesize: 651.75 kB
Downloads: 50

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com