You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๔

Date added: 03/01/2021
Date modified: 03/01/2021
Filesize: 1.42 MB
Downloads: 7

แบบฟอร์ม นักวิจัย บช.ตชด. แบบฟอร์ม นักวิจัย บช.ตชด.

Date added: 12/02/2020
Date modified: 12/02/2020
Filesize: 302.03 kB
Downloads: 64

นโยบาย ผบช.ตชด.ประจำปี ๒๕๖๔ นโยบาย ผบช.ตชด.ประจำปี ๒๕๖๔

Date added: 11/18/2020
Date modified: 11/18/2020
Filesize: 651.75 kB
Downloads: 58

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com