คุณอยู่ที่: Homeดาวน์โหลดมาตรฐานความโปร่งใส กก.ตชด.๔๑

มาตรฐานความโปร่งใส กก.ตชด.๔๑

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.