กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรม ทั่วไปของหน่วย

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

tep1

s4

41-1

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon ประกาสสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.บ้านห้วยเมือง (2)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประกาสสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.บ้านตะแบกงาม (5)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประกาสสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.บ้านตะแบกงาม (3)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประกาสสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.บ้านคลองวาย (3)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประกาสสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ (3)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาสสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.ควนสามัคคี (2)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon เดือนกรกฏาคม 2560 (11)
(งานการเงิน)

File Icon สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560 (6)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ (20)
(งานสารสนเทศ)

File Icon เดือน มิถุนายน ประจำปี 2560 (10)
(งานการเงิน)

File Icon สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 (17)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2560 (15)
(งานการเงิน)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075m

ls

150

Who's Online

We have 7 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

Login Form

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๗๔.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.