02 July 2013

ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์

ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑...

28 June 2013

ตชด.๔๑ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ พร้อมหน่วยงานในสังกัด พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย...

02 July 2013

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑...

ร.ร.ตชด.

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านคลองวาย

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเย...

เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านสวนเพชร(ครั้งที่๔)

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเย...

เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...

«
»

การปฏิบัติของหน่วย (update ทุกการเคลื่อนไหว)

การตรวจเยี่ยม

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในราชการ ร.ร.ตชด. (1)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon รายงานการประชุมฝ่ายอำนวยการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 14 ปี 2557 24 มิถุนายน 2557 (4)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๗ ( ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) (13)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon คำสั่งปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก (9)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทชุดนักเรียน สนับสนุน ร.ร.ตชด.ในสังกัด จำนวน ๑,๗๒๑ ชุด (10)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑๒ รายการ (16)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon โครงการต่างๆ ของหมวดการแพทย์ที่รองรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ กก.ตชด.๔๑ (9)
(ร้อย ตชด.๔๑๑)

File Icon สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ จำนวน ๘๗ รายการ (10)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon รายงานการประชุมฝ่ายอำนวยการครั้งที่ 13/57( 3มิ.ย.57 ) (11)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon การผ่อนผันการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.25 มี.ค.57 (23)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ กก.ตชด.๔๑ (118)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon รายงานการประชุมฝ่ายอำนวยการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 12 ปี 2557 20 พฤษภาคม 2557 (37)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

ผบก.ตชด.ภาค ๔ เยี่ยม ร.ร.ตชด.

ภารกิจ ผกก.ตชด.๔๑

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

SP Facebook

Who's Online

We have 9 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

Latest Tweets

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.