กิจกรรมล่าสุดข้อมูล ข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

23 ก.พ.58 พระเทพฯ เสด็จเยี่ยม ร.ร.ตชด.

41

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนฯ ขนาด 10 คูหา (2)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ สว./ผบ.ร้อย ตชด.417 (3)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับรอง สว./ผบ.มว. ที่ ร้อย ตชด.414 (5)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนฯ ขนาด 10 คูหา (9)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558 (4)
(สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ( ๑ ก.ย.๕๘ ) (6)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศ รร.ตชด.สันตินิมิตร (6)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศ รร.ตชด.บ้านพัลวาล (5)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon นโยบายผู้บังคับบัญชาประจำปี ๒๕๕๘ (ประกอบ ว.ที่ ๓๔๑๗ ลง ๒๐ ต.ค.๕๘) (35)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon คำสั่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจำปี 2559 กก.ตชด.41 (41)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผล การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย (10)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (8)
(งานส่งกำลังบำรุง)

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075

ls

150

Who's Online

We have 4 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

Login Form

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.