กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรม ทั่วไปของหน่วย

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

410

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 61 (5)
(งานการเงิน)

File Icon ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย มิ.ย.๖๑ (4)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon แบบฟอร์มจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ (11)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย มี.ค.๖๑ (17)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลองเดือน เม.ษ.61 (14)
(งานการเงิน)

File Icon ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ (22)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลอง มีนาคม 2561 (24)
(งานการเงิน)

File Icon จัดซื้อจัดจ้างเดิอนกุมภาพันธ์ 61 (58)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2561 (62)
(งานการเงิน)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2560 (55)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon การรับความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ..) พ.ศ... (183)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon แผนสร้างความโปร่งใสปี ๒๕๖๑ กก.ตชด.๔๑ (69)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075m

ls

150

Who's Online

We have 12 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๗๔.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.