กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรม ทั่วไปของหน่วย

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

tep1

s4

41-1

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 (6)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2560 (6)
(งานการเงิน)

File Icon แผนคุ้มครองอุปถัมภ์ศาสนาและแบบฟอร์มการรายงาน (25)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลจัดทำร่างแผนปี ๒๕๖๑ (18)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon เดือนเมษายน ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2559 (10)
(งานการเงิน)

File Icon เดือน มีนาคม ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2559 (12)
(งานการเงิน)

File Icon ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เป็นข้าราชการตำรวจ (71)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon ประกาศนโยบายความโปร่งใสปี ๒๕๖๐ กก.ตชด.๔๑ (23)
(มาตรฐานความโปร่งใส กก.ตชด.๔๑)

File Icon คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานและติดตามประเมินผลความโปร่งใสปี ๒๕๖๐ (19)
(มาตรฐานความโปร่งใส กก.ตชด.๔๑)

File Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ศิษย์เก่า รร. ตชด.เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี 2560 (137)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (24)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือน ระดับ กก.ตชด.๔๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ (16)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075m

ls

150

Who's Online

We have 9 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

Login Form

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๗๔.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.