กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรม ทั่วไปของหน่วย

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

s4

41-1

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon แผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี ๒๕๖๑ กก.ตชด.๔๑ (11)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon การสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศสถานนีตำรวจผ่านโทรศัพท์มือถือ (2)
(งานสารสนเทศ)

File Icon สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2560 (7)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 (12)
(งานการเงิน)

File Icon สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 (8)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon คำสั่งที่ ๑๕๑/๖๐ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (14)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon คำสั่งที่ ๑๔๗/๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน (10)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon คำสั่งที่ ๑๔๘/๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน (13)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon คำสั่งที่ ๑๔๙/๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ (12)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon เดือนสิงหาคม2560 (11)
(งานการเงิน)

File Icon ประกาสสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.บ้านห้วยเมือง (13)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประกาสสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.บ้านตะแบกงาม (11)
(งานส่งกำลังบำรุง)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075m

ls

150

Who's Online

We have 8 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

Login Form

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๗๔.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.