กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรม ทั่วไปของหน่วย

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

tep1

s4

41-1

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (2)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือน ระดับ กก.ตชด.๔๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ (1)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560 (4)
(งานการเงิน)

File Icon ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560 (1)
(งานการเงิน)

File Icon ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2560 (2)
(งานการเงิน)

File Icon ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2560 (1)
(งานการเงิน)

File Icon ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560 (3)
(งานการเงิน)

File Icon วันที่ 1 ตุลาคม 59 ถึง 31 ตุลาคม 60 (4)
(งานการเงิน)

File Icon สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (6)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือน กก.ตชด.๔๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (11)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วด้านหน้าและประตูทางเข้า-ออก (23)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๐ (12)
(งานส่งกำลังบำรุง)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075m

ls

150

Who's Online

We have 3 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

Login Form

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๗๔.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.