กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรม ทั่วไปของหน่วย
ข้อมูล ข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

oo1

s4

41-1

รับสมัครตำรวจปี ๒๕๕๙

57

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นข้าราชการชั้นประทวน ประจำปี 2559 (132)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย (5)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประกาศการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า รร.ตชด. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (61)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ( กก.ตชด.๔๑ ) (61)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/59 ( 2 กพ.59 ) (16)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย (7)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย (74)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558 (26)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย (46)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ข้อกำชับการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร. (31)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานและติดตามประเมินผลปี ๒๕๕๙ (41)
(มาตรฐานความโปร่งใส กก.ตชด.๔๑)

File Icon ประกาศ นโยบายความโปร่งใส กก.ตชด.๔๑ ปี ๒๕๕๙ (46)
(มาตรฐานความโปร่งใส กก.ตชด.๔๑)

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075

ls

150

Who's Online

We have 9 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

Login Form

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.