กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรม ทั่วไปของหน่วย

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

s4

41-1

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon งบทดลอง ธันวาคม 2560 (4)
(งานการเงิน)

File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑ (12)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (2)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3 (7)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon งบทดลอง พฤศจิกายน 60 (7)
(งานการเงิน)

File Icon สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (6)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 (6)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก (24)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon แผนผังกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องราวร้องทุกข์ (14)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (13)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลอง ตุลาคม 2560 (15)
(งานการเงิน)

File Icon ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก (7)
(งานส่งกำลังบำรุง)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075m

ls

150

Who's Online

We have 19 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

Login Form

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๗๔.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.