กิจกรรมล่าสุด


ข้อมูล ข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

23 ก.พ.58 พระเทพฯ เสด็จเยี่ยม ร.ร.ตชด.

41

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย 070958 (6)
(สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2558 (22 ก.ค.58) (8)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon แนวทางการจัดทำแผนปี 2559 ( บช.ตชด. ) (35)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายความโปร่งใสปี ๒๕๕๘ ( ๔ มิติ ๑๓ ตัวชี้วัด ) (147)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ในราชการ รร.ตชด. (8)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียน (10)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย (19)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon KPI Template บช.ตชด.ประจำปี ๒๕๕๘ (คู่มือการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๘) (62)
(คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘)

File Icon รายงานการประชุมฝ่ายอำนวยการ ครั้งที่ 5 ปี 2558 16 มิ.ย. 2558 (11)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon รายละเอียดหลักเกณฑ์/แบบคำถาม เพื่อขอรับเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (66)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/58 ( 8 พ.ค.58 ) (20)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (22)
(ร้อย ตชด.๔๑๒)

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075

ls

150

Who's Online

We have 5 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

ฝากข้อความ(กดEnterเพื่อส่งข้อความ)

Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_7967: รูปลูกเสือเข้าไปดูได้ที่เฟสบุ๊คนะครับ เป็นเพจชื่อ ค่ายลูกเสือ อาภากรณ์เกียรติวงศ์ ครับ
Guest_3922: ลิงค์ฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี «link»
Guest_5995: I love browsing your web site. Thank you so much!


«link»
Guest_6794: Thanks a bunch! It is an impressive site!

«link»
Guest_2240: Hey there, good online site you have got at this time there.


«link»
Guest_5354: thank a lot for your website it aids a lot.

«link»
Guest_1412: Greetings, neat site you've got right now.

«link»
Guest_7781: As the most important thing about Internet marketing is to take action, breaking the marketing problem to small tasks facilitates the achievement of the ultimate goal - make your first sale online.
You will have guaranteed internet impact and your message will be passed virally. Jon Leuty is a successful internet marketer who is dedicated to helping others succeed online.

«link»
Guest_6034: Si incide il legamento sospensore del pene che ancora la parte nascosta del pene alle ossa del bacino.


«link»
Guest_8766: Your tips is amazingly unique.

«link»
Guest_3114: Thanks a lot! This a fantastic internet site!


«link»
Guest_8277: Thanks a ton for sharing this excellent web site.


«link»
Guest_5957: I benefit from checking your websites. Cheers!


«link»

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)

Login Form

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.