กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรม ทั่วไปของหน่วย

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

s4

41-1

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon งบทดลอง พฤศจิกายน 60 (2)
(งานการเงิน)

File Icon สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (2)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 (4)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก (10)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon แผนผังกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องราวร้องทุกข์ (12)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (11)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลอง ตุลาคม 2560 (12)
(งานการเงิน)

File Icon ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก (5)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon แผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี ๒๕๖๑ กก.ตชด.๔๑ (29)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon การสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศสถานนีตำรวจผ่านโทรศัพท์มือถือ (9)
(งานสารสนเทศ)

File Icon สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2560 (12)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 (16)
(งานส่งกำลังบำรุง)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075m

ls

150

Who's Online

We have 36 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

Login Form

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๗๔.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.