กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรม ทั่วไปของหน่วยread-m

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

410

"ข้อมูล ข่าวสารดีดี รู้แล้วต้องบอกต่อ"

FACEBOOK-FANPAGE-V01

2

 

 

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon งบทดลอง ม.ค.๒๕๖๒ (11)
(งานการเงิน)

File Icon ผลการจัดซื้้อ จัดจ้างของหน่วย ม.ค.๖๒ (10)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประกาศประมูลขายทอดตลาตอาคารราชพัสดุ (29)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon เอกสารสัญญาจัดจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก กก.ตชด.๔๑ (11)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (21)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย ธ.ค.๖๑ (11)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลองประจำเดือน ธ.ค. ๖๑ (22)
(งานการเงิน)

File Icon ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย พ.ย.๖๑ (16)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลองประจำเดือน พ.ย. ๖๑ (25)
(งานการเงิน)

File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ (46)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon แผนสร้างความโปร่งในปี ๒๕๖๒ กก.ตชด.๔๑ (32)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 61 (31)
(งานการเงิน)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075m

ls

150

Who's Online

We have 19 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๗๔.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.