Photo Gallery

st20y
 

jr

 

st


 

proc


 

 p41

rt

spr
co

pr

ra

va

info

v13


กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรม ทั่วไปของหน่วย
read-m

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

410

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon นโนบาย ผบ.ตร. ประจำปี 2563 (22)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon นโยบาย ผบก.ตชด.ภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ (26)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (2)
(งานการเงิน)

File Icon ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย กันยายน ๖๒ (5)
(งานการเงิน)

File Icon ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย กันยายน ๖๒ (7)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (9)
(งานการเงิน)

File Icon นโยบายนายกรัฐมนตรีมอบให้ ตร. ปฏิบัติ (36)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย กรกฏาคม ๖๒ (37)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๒ (19)
(งานการเงิน)

File Icon งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (21)
(งานการเงิน)

File Icon ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย มิ.ย.๖๒ (29)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย มิ.ย.๖๒ (0)
(งานส่งกำลังบำรุง)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner

9075m

ls

150

Who's Online

We have 163 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.